Bank Transfer

การแจ้งชำระเงินนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าบริการทางการโอนเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น

สำหรับท่านที่ชำระเงินผ่าน ช่องทางอื่นเช่น Paypal หรือ Paysbuy ไม่จำเป็นต้องกรอกครับ