Posted on

ประกาศ: วันหยุดทำการของบริษัทขนส่งช่วงปีใหม่ 2019

วันทำการของขนส่งระหว่างช่วงวันหยุดสิ้นปี

สำหรับช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ร้าน GoodModo จะสินค้าให้ในวันที่ 28 ธันวาคม 2018 ช่วงเช้าเป็นวันสุดท้ายของปีครับ และทำการส่งสินค้าอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

ขอบคุณครับ